CO2-beregner til byggebranchen

Gaiup

Udfordring

Byggebranchen stod over for en afgørende udfordring med at reducere deres klimapåvirkning og CO2-udledning. Lovgivningsmæssige krav og en stigende bevidsthed om behovet for bæredygtigt byggeri krævede, at virksomhederne tog hånd om deres klimaaftryk. En af vores kunder, ABC Rådgivende Ingeniører, ønskede at være en førende aktør inden for bæredygtigt byggeri og stod over for behovet for at styre og dokumentere deres CO2-udledning på en mere effektiv måde. Derfor gik vi sammen i et joint venture for at skabe den bedste løsning med eksperter fra begge verdener.

Løsning

Vi præsenterede vores Real-Time LCA-løsning, der automatiserer og forenkler processen med at måle og styre CO2-udledning i byggeprojekter. Med vores intelligente platform kunne de kontinuerligt overvåge deres klimapåvirkning, identificere områder med høj udledning og træffe velinformerede beslutninger for at reducere deres CO2e.

Vores løsning gør det nemt for virksomheder i byggebranchen at håndtere og reducere deres CO2-udledning. Ved at automatisere og digitalisere LCA-processen frigør vi tid, skaber bedre indsigt og muliggør smartere beslutninger. Med Real-Time LCA kan virksomhederne effektivt arbejde mod deres bæredygtighedsmål og bidrage til en grønnere fremtid.

Resultater

Implementeringen af Real-Time LCA-løsningen har givet betydelige resultater for byggebranchen. Her er nogle af de opnåede resultater:

  1. Reduceret CO2-udledning: Byggebranchen kan nu identificere områder med høj udledning og implementere ændringer for at reducere deres CO2e. Dette fører til en mærkbar reduktion i deres klimapåvirkning og et skridt mod deres bæredygtighedsmål.

  2. Øget effektivitet: Ved at automatisere og digitalisere LCA-processen frigøres op til 90% af tiden, der tidligere blev brugt på manuelt og gentagende LCA-arbejde. Dette betyder, at virksomhederne kan fokusere mere på bæredygtige designløsninger og innovation.

  3. Bedre beslutningsgrundlag: Real-Time LCA giver dybdegående indsigt i byggeriernes klimapåvirkning og mulighed for at træffe velbegrundede beslutninger baseret på data. Dette hjælper både bygherre, arkitekter, bæredygighedsrådgivere, entreprenører, ingeniører og producenter med at opnå tryghed i forhold til lovgivning, interne krav og investorer.

  4. Forbedret samarbejde: Vores platform letter samarbejdet mellem forskellige projektdeltagere og rådgivere. Alle får adgang til relevante data, rapporter og anbefalinger direkte på platformen, hvilket skaber bedre kommunikation og samarbejde omkring bæredygtige løsninger.

Med vores Real-Time LCA-løsning kan alle på tværs af byggebranchen navigere i den komplekse verden af bæredygtigt byggeri, reducere deres klimapåvirkning og være en del af den grønne omstilling.

Kontakt os i dag for at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig med at opnå lignende resultater i din virksomhed.

Skal vi løse jeres IT-udfordringer?

Denne kundecase er et eksempel på, hvordan Capacit hjælper virksomheder med at løse udfordringer, modernisere deres systemer og opnå markante forbedringer i deres arbejdsprocesser.

 

Hvis du også ønsker en skræddersyet løsning, der imødekommer dine behov og leverer imponerende resultater, så kontakt os i dag for at starte din digitale transformation sammen med Capacit.

Udfordring

Bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheden NREP havde udfordringer med at dokumentere byggeriers klimaaftryk og livscyklusvurderinger (LCA), som var en del af de nye miljøkrav i det danske bygningsreglement. NREP stod over for manuelle og tidskrævende processer, som var både omkostningsfulde og ineffektive.

Løsning

Capacit og ABC Rådgivende Ingeniører præsenterede NREP for deres banebrydende cloudbaserede løsning, Real-Time LCA. Løsningen gør det muligt at beregne CO2e på nybyggeri ved hjælp af en unik miljødatabase og kunstig intelligens. Real-Time LCA automatiserer og gør LCA-beregninger tilgængelige for alle involverede i et byggeprojekt, og alle projektdeltagere kan parre deres 3D-model med opdaterede data for materialernes klimaaftryk i realtid ved hjælp af et simpelt plugin.

Resultater

Real-Time LCA-løsningen har ført til, at NREP nu kan dokumentere byggeriers klimaaftryk på en mere effektiv og økonomisk måde. Løsningen fjerner mange manuelle og repetitive processer, som sparer tid og reducerer omkostninger. NREP har opnået en 80% tidsbesparelse og en betydelig reduktion i omkostninger, som følge af den automatiserede løsning. Derudover har Real-Time LCA bidraget til at øge deres bæredygtighedsprofil, da de nu kan dokumentere byggeriers klimaaftryk og leve op til de nye miljøkrav.

Skal vi løse jeres IT-udfordringer?

Denne kundecase er et eksempel på, hvordan Capacit hjælper virksomheder med at løse udfordringer, modernisere deres systemer og opnå markante forbedringer i deres arbejdsprocesser.

 

Hvis du også ønsker en skræddersyet løsning, der imødekommer dine behov og leverer imponerende resultater, så kontakt os i dag for at starte din digitale transformation sammen med Capacit.